instagram└¤Ň╦║┼╣║┬˛

2024─ŕ07ď┬12╚Ň 09:25:30 └┤ď┤ú║YKŇ╦║┼┼˙Ěó═°

   ░┘Â╚═°┼╠┤ˇ╚Ţ┴┐Ň╦║┼╣║┬˛ ░┘Â╚ͬÁ└Ň╦║┼╣║┬˛ĂŻ╠Ę facebook╔╠│ăŇ╦║┼╣║┬˛ whats└¤Ň╦║┼╣║┬˛ ├└═┼┐Ň░ÎŇ╦║┼╣║┬˛

    Ň╦║┼╣║┬˛đí║┼│÷╩█ĂŻ╠Ę facebookŇ╦║┼╣║┬˛ĂŻ╠Ę ║ú═ÔidŇ╦║┼╣║┬˛ĂŻ╠Ę ╠Ż╠Żđí║┼╣║┬˛ ╬ó▓ęŇ╦║┼╣║┬˛

      ┴│╩ÚŇ╦║┼╣║┬˛ĂŻ╠Ę ─░─░Ň╦║┼╣║┬˛Ď╗ď¬ ╬óđ┼║┼╣║┬˛ă■Á└ ÂÂϢđí║┼╣║┬˛ă■Á└ ╠¨░╔Ë╩¤ńŇ╦║┼╣║┬˛

       żęÂźđí║┼╣║┬˛═°ŇżĂŻ╠Ę Á╬Á╬│÷đđŇ╦║┼╣║┬˛ ░┘Â╚═°┼╠đí║┼╣║┬˛┼˙Ěó Áš▒ĘŇ╦║┼╣║┬˛ ║ú═ÔÍžŞÂ▒ŽŇ╦║┼╣║┬˛

         ╠¨░╔Ň╦║┼╣║┬˛ telegeramŇ╦║┼╣║┬˛2ď¬ ░┘Â╚═°┼╠╗ßď▒Ň╦║┼╣║┬˛ ╠ď╠ď║┼╠ď▒Žđí║┼╣║┬˛ĂŻ╠Ę░▓╚ź tgŇ╦║┼╣║┬˛

            insŇ╦║┼╣║┬˛╠ď▒Ž ░┘Â╚ͬÁ└Ň╦║┼╣║┬˛ĂŻ╠Ę Ă╗╣űid├└╣˙Ň╦║┼╣║┬˛ insŇ╦║┼╣║┬˛ÎďÍ˙ĂŻ╠Ę▒ŃĎ╦ google╣╚ŞŔŇ╦║┼╣║┬˛

              ╚źđ┬ÂÂϢŇ╦║┼╣║┬˛ żęÂźđ┬╚╦Ň╦║┼╣║┬˛ Ă╗╣ű╩Í╗˙├└╣˙idŇ╦║┼╣║┬˛ Ë╩¤ńŇ╦║┼╣║┬˛┼˙Ěó ═Ô═°idŇ╦║┼╣║┬˛

                    Ě╔╗˙Ň╦║┼╣║┬˛ĂŻ╠Ę ios╠Ę═ňŇ╦║┼╣║┬˛ đí║ý╩ÚŇ╦║┼╣║┬˛ĂŻ╠Ęđ┬║┼░Î║┼ đí└Â─˝twitterŇ╦║┼╣║┬˛ đí║ý╩ÚŇ╦║┼╣║┬˛ĂŻ╠Ę

                      insŇ╦║┼╣║┬˛░▓Î┐ ÍŻĚ╔╗˙Ň╦║┼╣║┬˛ĂŻ╠Ę twitterŇ╦║┼╣║┬˛▒ŃĎ╦ ╬óđ┼đí║┼╣║┬˛Ď╗ď¬ ░┘Â╚═°┼╠2tŇ╦║┼╣║┬˛═°Ňż

                       ÂÂϢŇ╦║┼╣║┬˛Ż╗ĎÎĂŻ╠Ę facebookŇ╦║┼╣║┬˛ă■Á└ đí║ý╩Úđí║┼╣║┬˛ĂŻ╠Ę twitter═˛Ě█Ň╦║┼╣║┬˛ Ă╗╣ű├└╣˙Ň╦║┼╣║┬˛app

                       ď­▒Óú║